OCR

MISJA AUTOMATYZACJA

Zwiększenie efektywności pracy

OCR (Optical Character Recognition), czyli optyczny system rozpoznawania znaków, to inteligentne, samouczące się oprogramowanie, pozwalające na rozpoznanie tekstu w pliku graficznym. Nasz system wykorzystuje OCR do konwertowania dokumentów z fizycznej do elektronicznej postaci.

Obniżenie kosztów wprowadzania dokumentów do 50%
OCR usprawni zarządzenie fakturami (i innymi dokumentami) w Twojej firmie. Ręczne wprowadzenie do systemów ERP i FK zostanie całkowicie zastąpione zautomatyzowanym procesem skalowania, rozpoznawania treści i zarządzania danymi, które program wyodrębni bez udziału człowieka.
Skrócenie obsługi faktur do 60%
Ręczne wprowadzanie to proces kosztowny, nie tylko z uwagi na duże czasowe zaangażowanie pracownika, ale także ze względu na częste występowanie błędów. OCR oszczędza czas i eliminuje ryzyko wystąpienia błędów w przepisywaniu.

Jak działa OCR Faktur?

OCR automatyzuje proces odczytywania i wprowadzania danych z faktur do systemów księgowych. Odczytuje dane ze skanu faktury, następnie poddaje je walidacji i wprowadza do systemu księgowego w celu akceptacji. Oprogramowanie doskonale integruje się z systemami FK i ERP. Wszystko po to, aby przyśpieszyć procesy finansowe w Twojej firmie.

Nie tylko faktury!

Funkcjonalność OCR jest nieograniczona, to od Ciebie zależy jak wykorzystasz system.

OCR poradzi sobie niemal ze wszystkim: paragony, rachunki, czy pokwitowania. Co więcej posiadamy dodatkowe oprogramowanie do skanowania i konwertowania formularzy wypełnianych ręcznie.

01. Skanowanie i importowanie faktur: system pobiera plik ze scanera, dysku, czy poczty email.
02. Przechwytywanie danych: automatycznie lokalizuje wszystkie miejsca na fakturze, które zawierają dane (nazwa firmy, data, kwota itd.)
03. Walidacja: OCR sprawdza wszystkie dane, a dzięki integracji z ERP i FK weryfikuje dostawcę czy rodzaj usługi na fakturze.
04. Weryfikacja: konieczna tylko przy pierwszym skanowaniu danego rodzaju faktury.
05. Export danych: może odbywać się automatycznie do dowolnego systemu księgowego albo do pliku CSV, XML i wielu innych formatów.

Przykłady zastosowania

Większa wydajność i widoczna oszczędność

OCR skraca czas potrzebny do wprowadzenia faktur nawet do 60%, dzięki czemu można obsłużyć kilkakrotnie więcej dokumentów. OCR znacząco ogranicza koszty działu księgowego.

Redukcja błędów

System wykorzystuje niezawodną technologię inteligentnego OCR, dostosowaną do specyfiki formularzy faktur, dzięki czemu możliwość wystąpienia błędów jest marginalna.

Integracja z ERP i FK

Rozwiązanie doskonale integruje się z najpopularniejszymi systemami finansowo- księgowymi. Działa na zasadzie nakładki na SAP, CDN, XL, Dynamics, IFS i wiele innych.

Szybki zwrot z inwestycji

OCR faktur zwraca się już w pierwszym roku użytkowania. Dodatkowo łatwo adoptuje się do zmian – istnieje możliwość dopasowania produktu do specyficznych potrzeb Klienta.

Bezpieczeństwo i komfort pracy

Rozbudowanie możliwości wsparcia kierowców, pracowników hal produkcyjnych. Pracownicy mają stały dostęp do wszystkich danych, jakich potrzebują tuż przed oczami, dlatego nie muszą odrywać rąk od bieżącej czynności.

Przyjazny interfejs

Obsługa programu jest tak intuicyjna, że nie wymaga żadnego kursu przygotowawczego. Udział człowieka ogranicza się do paru kliknięć. Pracownicy dłużej nie marnują czasu na rutynowe czynności.

Przykłady zastosowania

Admnistracja

Admnistracja

Koniec z ręcznym przepisywaniem faktur. Wykorzystaj OCR usprawniając funkcjonowanie administracji i działu księgowego w swojej firmie.

Bankowość

Bankowość

Znacząco usprawnia cały proces obiegu dokumentów w bankowości, eliminuje ryzyko pojawienia się błędów i pomyłek w ważnych dokumentach.

Instytucje naukowe

Instytucje naukowe

OCR usprawni i usystematyzuje także obieg dokumentów w instytucjach naukowych takich jak uczelnie, szkoły, biblioteki, instytuty.

Szpitale i przychodnie

Szpitale i przychodnie

System uprości procesy rejestracyjne pacjentów zdecydowanie ograniczając czas poświęcany na ręczną rejestrację.

Firmy produkcyjne

Firmy produkcyjne

OCR to nie tylko optymalizacja kosztów prowadzenia działu księgowo - finansowego, ale także bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracowników.

TWÓJ BIZNES

TWÓJ BIZNES

Sprawdź co dzięki OCR może zyskać Twoja firma!

Nasz zespół odpowie na wszystkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas