Microsoft systematycznie udoskonala swoje produkty i usługi, wznosząc się na coraz wyższy poziom użyteczności i możliwości oferowanych swoim użytkownikom. W sierpniu wprowadzono aktualizację usługi Power Automate dla komputerów stacjonarnych (wersja 2.23)! Dodano wiele nowych funkcji i aktualizacji, jak np.:

Wprowadzono nową akcję Excela do zmiany rozmiaru wierszy/kolumn

Akcja „Zmień rozmiar kolumn/wierszy w arkuszu programu Excel” jest teraz dostępna w grupie akcji programu Excel, umożliwiając użytkownikom zmianę rozmiaru lub autodopasowanie dowolnych wierszy lub kolumn w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel w celu zwiększenia formatu i czytelności pliku. Zdecydowanie funkcja ta ułatwi tworzenie wygodnych w odbiorze dla użytkownika raportów czy zestawień z pracy robota.

Wprowadzono nową akcję przycinania tekstu

Akcja „Przytnij tekst” została wprowadzona w grupie akcji Tekst, która pozwala użytkownikom bezpośrednio pobrać tekst przed, po lub między dwiema flagami podtekstu, bez konieczności polegania na innych akcjach tekstowych lub wyrażeniach regularnych. Wszystkim osobom zdziwionym w tym momencie odpowiadamy – tak, na tę chwilę są dwie akcje o tej samej nazwie. Stara wciąż odpowiada za usuwanie białych znaków.

Akcje łącznika programu SharePoint są wprowadzane w usłudze Power Automate dla komputerów stacjonarnych (wersja demo)

Power Automate oferuje bogate środowisko, jeśli chodzi o łączenie się z innymi usługami. Dzięki zestawowi narzędzi obejmującemu ponad 780 łączników przepływy w chmurze mogą wchodzić w interakcje z najpopularniejszymi usługami dostępnymi przez interfejs API.
Korzystanie z łączników chmurowych w scenariuszach RPA było procesem bardziej złożonym i czasochłonnym, ponieważ w wielu przypadkach wymagało to stałej komunikacji i pętli między przepływami w chmurze i na pulpicie. W sierpniu będą udostępnione wszystkie łączniki chmurowe z poziomu projektanta pulpitu Power Automate. Możliwość udostępnienia przez projektanta wszystkich działań w chmurze eliminuje potrzebę oddzielania logiki między przepływami w chmurze i na pulpicie, znacznie skracając czas programowania i potencjalne błędy logiczne, które mogą wystąpić. Kolejną korzyścią jest to, że dzienniki wykonania można przeglądać w znacznie wygodniejszy sposób, bez konieczności ciągłego utrzymywania kontekstu podczas przełączania między dziennikami przepływu chmury i pulpitu.
Teraz w wersji demo akcje łącznika programu SharePoint, pierwotnie dostępne tylko dla przepływów w chmurze w portalu, są również dostępne w usłudze Power Automate dla komputerów stacjonarnych jako akcje natywne. Jest to pierwszy łącznik w chmurze , który sprowadza się do aplikacji komputerowej Power Automate, z większą liczbą łączników, które mają zostać zintegrowane w przyszłości. Dodatkowo scenariusze automatyzacji programu SharePoint można teraz omówić bezpośrednio za pomocą usługi Power Automate dla komputerów stacjonarnych, łącząc akcje na pulpicie z tymi w chmurze.

Większe możliwości i krótszy czas programowania

Jest to ważny krok do dalszego zwiększania możliwości automatyzacji w usłudze Power Automate na komputerach stacjonarnych. Łączniki chmury będą stale dodawane, co pozwoli zautomatyzować każdą popularną aplikację obsługiwaną w usłudze Power Automate bezpośrednio na komputerze, skracając czas programowania i pozwalając skupić się na tym, co jest ważniejsze.