Niedawno Microsoft ogłosił, że zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) stała się faktem i Microsoft Power Automate jest teraz wbudowana w ogólną dostępność systemu Windows 11. To była naturalna konsekwencja i ścieżka wdrożeniowa, gdyż od pierwszego wprowadzenia RPA z Power Automate do systemu Windows 10 obserwowano ogromne zainteresowanie i wykorzystywanie automatyzacji w Power Automate przez wiele firm. Środowisko automatyzacji o niskim kodzie w usłudze Power Automate to rozwiązanie dostępne zarówno dla deweloperów, jak i osób niebędących programistami. To rozwiązanie, które umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań i czynności z poziomu pulpitu systemu Windows. Automatyzacja raportowania, wprowadzania danych czy planowanie stało się dostępne jak nigdy dotąd. Załóżmy na przykład, że zarządzasz dużym procesem fakturowania miesięcznego i chcesz skrócić czas poświęcany na ręczne kopiowanie i wklejanie szczegółów z programu Excel do starszego systemu w celu kompilowania faktur. Dzięki usłudze Power Automate możesz zautomatyzować generowanie tych faktur, łącząc się z wieloma aplikacjami i źródłami danych, takimi jak Excel i wewnętrzna aplikacja do fakturowania, oraz zautomatyzować zadania ręczne, takie jak kliknięcia myszą, wprowadzanie danych.

To jeden z przykładów tego, jak automatyzacja może działać na pulpicie systemu Windows, więc przeczytaj więcej tutaj,  aby dowiedzieć się, jak usługa Power Automate zwiększa dostępność automatyzacji w systemie Windows 11.