# 8 głównych błędów podczas wdrożenia Robotyzacji procesów biznesowych

Kolejny odcinek w katalogu typowych błędów, które mogą się przyczynić do upadku nawet najbardziej uzasadnionych projektów automatyzacji procesów back office. Robotyzacja procesów biznesowych i HiperAutomatyzacja w ostatnich latach stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym w przedsiębiorstwach. W przestrzeni publicznej nie brakuje znakomitych studium przypadków obrazujących dużą skalę korzyści, które zostały osiągnięte przy wykorzystaniu tej innowacyjnej, względem tradycyjnych systemów IT, metody automatyzacji. Niemniej jednak w naszej codziennej pracy coraz częściej w rozmowach z partnerami spotykamy się również z tymi porzuconymi, nieudanymi próbami wdrożenia robotyzacji RPA.

# 2 Agresywny marketing producentów technologii RPA

Już w lutym 2020 roku Gartner w swojej notatce badawczej wskazał, że jednym z największych zagrożeń dla prognozowanego dynamicznego rozwoju technologii RPA jest pokusa zbyt agresywnego marketingu producentów technologii. Jest to również punkt wyjścia do kolejnego błędu często występującego przy wdrożeniach. Decydenci biznesowi, dyrektorzy, kierownicy projektów zachęceni wizją nieograniczonych korzyści, przekazaną przez firmy doradcze oraz producentów technologii, zaczynają wyznaczać swoje cele i oczekiwania na podstawie folderów reklamowych i wzorcowych Case Study, zamiast na rzetelnej ocenie sytuacji w organizacji. W pozytywnym scenariuszu efektem tak motywowanego wdrożenia będzie nieosiągnięcie założonych KPI i rozczarowanie z wyników projektu. Co ważne jednak, nie oznacza, że robotyzacja była nieuzasadniona, nieudana lub też była błędem, a jedynie że nie sprostała zbudowanej wcześniej bańce rozdmuchanych oczekiwań. Nie każda organizacja jest bankiem lub ubezpieczycielem przetwarzającymi miliony danych dziennie zgodnie ze szczegółową procedurą wymuszoną przez zewnętrzne regulacje. Każda organizacja posiada swój unikalny stos technologiczny, poziom świadomości pracowników, specyfikę i układ procesowy. Choć osobiście wierzę, że Robotyzacja znajduje uzasadnienie w większości organizacji, a docelowo będzie narzędziem wykorzystywanym w każdej, to potencjał i skala wdrożenia jest absolutnie indywidualną kwestią. Cele powinny zostać określone w oparciu o szczegółową analizę organizacji poprzedzoną PoC (Proof of Concept), najlepiej z doświadczonym partnerem, który nie będzie reprezentował interesu producentów technologii.

Na kolejny wpis o błędach najczęściej popełnianych przy realizacji projektów Robotyzacji i Hiperautomatyzacji zapraszam już za 2 tygodnie.
Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie m.wilczynski@pirxon.com lub do naszego zespołu hyperautomation@pirxon.com, chętnie porozmawiamy z Wami na temat Hiperautomatyzacji i Robotyzacji.

Zachęcamy do lektury poprzedniego wpisu: https://pirxon.com/blog/8-bledow-robotyzacji-procesow-biznesowych/