4 kwietnia podczas Microsoft Business Applications Launch Event zaprezentowano szereg innowacji mających na celu poprawę efektywności pracy, zarówno dla twórców aplikacji, jak i użytkowników końcowych. Wśród nich znalazły się Dynamics 365 Copilot, obsługa Virtual Tables w Power Pages, funkcja Text with GPT w Power Automate oraz wiele innych.

Dynamics 365 Copilot – wsparcie dla wyszukiwania danych

Dynamics 365 Copilot to jedna z ponad 35 nowości w Dynamics 365. Ułatwia on pracownikom wyszukiwanie danych przechowywanych w dokumentach Office i bazach danych Dynamics, a następnie tworzenie gotowych odpowiedzi.

PowerApps – nowoczesne doświadczenia użytkownika i integracja z AI

W PowerApps przedstawiono innowacje mające na celu poprawę efektywności twórców aplikacji, większą kontrolę administratorów oraz bardziej atrakcyjne i nowoczesne doświadczenia dla użytkowników końcowych. Innowacje obejmują ulepszony interfejs twórcy aplikacji, konfigurację paska nawigacji oraz integrację z chatbotem opartym na AI.

Automatyzacja procesów z Text with GPT w Power Automate

W obszarze automatyzacji procesów pokazano, jak wykorzystać funkcję Text with GPT do podsumowywania dużych ilości informacji, np. opinii klientów. Zaprezentowano także narzędzia do monitorowania i kontroli procesów z poziomu Power Automate.

Power Pages – obsługa Virtual Tables i integracja z Cloud Flows

Power Pages wprowadza obsługę Virtual Tables, co pozwala na używanie wewnętrznych baz danych na stronach i zwiększa funkcjonalność. Integracja z Cloud Flows umożliwia jeszcze większe możliwości automatyzacji procesów biznesowych.

Rozszerzenie możliwości Approvals

Microsoft wprowadza możliwość definiowania sekwencyjnych akceptacji, czyli ustalania kolejności, w jakiej powinna przebiegać akceptacja.

Karty adaptacyjne

Możliwość używania kart adaptacyjnych w różnego typu wiadomościach takich jak chatoboty, Teams, czy emaile pozwala na tworzenie bardziej interaktywnych i funkcjonalnych rozmów z użytkownikami.

Power BI – integracja z PowerPointem i analiza danych przez AI

Power BI oferuje teraz możliwość umieszczania interaktywnych raportów w prezentacjach PowerPoint. Dzięki temu tworzenie i aktualizacja prezentacji staje się łatwiejsze, a spotkania są bardziej interaktywne. Dodatkowo, AI może automatycznie generować tekstowe podsumowania danych oraz analizować kluczowe czynniki wpływające na określone zmienne.