# 8 głównych błędów podczas wdrożenia Robotyzacji procesów biznesowych

Kolejny odcinek w katalogu typowych błędów, które mogą się przyczynić do upadku nawet najbardziej uzasadnionych projektów automatyzacji procesów back office. Robotyzacja procesów biznesowych RPA i HiperAutomatyzacja w ostatnich latach stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym w przedsiębiorstwach. W przestrzeni publicznej nie brakuje znakomitych studium przypadków obrazujących dużą skalę korzyści, które zostały osiągnięte przy wykorzystaniu tej innowacyjnej, względem tradycyjnych systemów IT, metody automatyzacji. Niemniej jednak w naszej codziennej pracy coraz częściej w rozmowach z partnerami spotykamy się również z tymi porzuconymi, nieudanymi próbami wdrożenia robotyzacji RPA.

#3 Wybór technologii i ROI RPA

Do kwestii doboru technologii można podejść podobnie jak do ryzyka związanego z budowaniem własnego Zespołu. Na rynku mamy obecnie wielu dostawców technologii, przy czym nawet w przypadku technologii określanych w badaniach rynkowych (Gartner/Forrester) jako czołowe, występują znaczące równice w kosztach ich utrzymania. Niejednokrotnie spotkałem się z wdrożeniami, gdzie decyzja o wyborze bardzo kosztownej technologii nie była podjęta w oparciu merytoryczną analizę potrzeb danej jednostki oraz możliwości danego dostawcy, a w oparciu o arbitralną decyzję spółki matki lub jedynie o rynkową opinię, że dany producent jest „najlepszy”. Określenie „najlepszy” praktycznie w każdej dziedzinie nie znaczy nic bez kontekstu wykorzystania. Bo czy możemy uznać że np. Ferrari jest najlepszym producentem samochodów? Jeżeli tak, to warto zwrócić uwagę, że mało która firma wyposaża swoich pracowników właśnie w taki samochód. W robotyzacji jest podobnie, chcąc zrobotyzować proces należy zwrócić uwagę na to jakie będą koszty związanie z jego automatyzacją. W przypadku wielko-wolumenowych procesów, których automatyzacja przynosi błyskawiczny zwrot z inwestycji, droga technologia nie powinna stać się przeszkodą (choć nie znaczy, że jest wyborem optymalnym). Może się natomiast okazać problematyczna, gdy będziemy chcieli zautomatyzować bardzo uciążliwy proces, którego koszt obsługi nie jest już aż tak wysoki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rynków, gdzie koszt pracownika jest niższy niż w krajach zachodnich, a co za tym idzie koszty obsługi procesów co do zasady również są niższe. Ten sam proces, który w Szwecji uzyska zwrot z inwestycji w 3 miesiące, w Polsce może zwrócić się dopiero po 13 miesiącach, stąd również decyzje dotyczące licencji powinny zostać podjęte w oparciu o analizę lokalnych procesów oraz kosztów ich obsługi.

Istotną kwestią jest również dynamiczny charakter rynku technologii RPA, który wymusza okresową ewaluację podjętych decyzji. Coraz większa liczba modułów dostępna w przeszłości jedynie w ramach kosztownych licencji, udostępniana jest obecnie bezpłatnie lub też za niewielką opłatą w ramach posiadanych i zaimplementowanych rozwiązań m.in. Microsoft 360 (Power Apps, Power Automate, Proces sAdvisor). Każda organizacja dążąca do optymalnego modelu robotyzacji RPA powinna nieustannie analizować dostępne na rynku narzędzia pod kątem ich funkcjonalności i korygować swoje pierwotne założenia w zależności od aktualnych potrzeb oraz kosztów ich implementacji.

Na kolejny wpis o błędach najczęściej popełnianych przy realizacji projektów Robotyzacji i Hiperautomatyzacji zapraszam już za 2 tygodnie.
Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie m.wilczynski@pirxon.com, chętnie porozmawiamy z Wami na temat Hiperautomatyzacji i Robotyzacji RPA.

Zachęcamy do lektury poprzednich wpisów cyklu #8 błędów robotyzacji RPA:  https://pirxon.com/blog/