Autor: Piotr Kaczmarek, Dyrektor ds. Rozwoju, Pirxon SA[ Automatyzacja i robotyzacja w firmach produkcyjnych to proces, który zaczął się kilkadziesiąt lat temu, i wciąż trwa. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że maszyny mogą wykonać pracę na linii produkcyjnej sprawnie, wydajnie i bezbłędnie. Jednak robotyzacja ma nie tylko takie oblicze. Od kilku lat cyfrowi pracownicy coraz liczniej wkraczają także do biur, gdzie automatyzują procesy biurowe.

Cyfrowe roboty przejmują od ludzi powtarzające się i czasochłonne operacje, uwalniając kreatywny potencjał ludzki. Zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych i technologia Robotic Process Automation (RPA) może skutecznie zwiększać efektywność także firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Digitalizacja wymusza niekiedy niezwykle kosztowne wdrożenia czy integracje systemów informatycznych. Jak mówi Sharon Lindstrom z Protiviti, amerykańskiej firmy doradczej, dyrektor zarządzająca, odpowiedzialna za branżę produkcyjno-dystrybucyjną, coraz większa liczba takich przedsiębiorstw na całym świecie przeprowadza transformację cyfrową. Wiele z nich postrzega to jako szansę na poprawienie działania istniejących systemów oraz infrastruktury IT, budowanych przez wiele lat, niekiedy nawet dziesięciolecia. Nowe technologie, takie jak RPA i sztuczna inteligencja, mogą skutecznie przedłużyć życie wielu, szczególnie starszych inwestycji i uzyskać z nich więcej wartości, niż kiedykolwiek wydawało się możliwe.

Technologia RPA prowadzi do skrócenia czasu przetwarzania danych i zwiększenia dokładności tych procesów. Co ważne – nie wymaga kosztownej zmiany systemów. Cyfrowe roboty pracują na tych już istniejących. Zastosowanie RPA wymusza jednak zarówno digitalizację, jak i standaryzację pewnych procesów, co umożliwia wskazanie tych rozwiązań, które nie dodają żadnej wartości i mogą zostać usunięte.
Technologia RPA pozwala na ogromną elastyczność i łatwość podejmowania decyzji dzięki sprawnej analizie i szybkiemu przetwarzaniu danych z każdego systemu w firmie. Bez dużych nakładów można nie tylko osiągnąć większą zwinność operacyjną, ale dzięki decyzjom opartym na szybkim dostępie do rzetelnych informacji – zapewnić przewagę konkurencyjną, silną pozycję rynkową i konkurencyjność cenową.

Niebagatelną zaletą zatrudniania cyfrowych pracowników jest uwolnienie twórczych zasobów ludzkich. Zamiast zajmować się czasochłonnymi i niegenerującymi wartości dodanej zadaniami, ludzie mogą skupić się na zadaniach twórczych, zwiększających efektywność pracy całego przedsiębiorstwa i jego rozwój.

 

Znaczące korzyści dzięki zastosowaniu technologii RPA

Technologia RPA w firmach produkcyjno-dystrybucyjnych może zostać zastosowana do zautomatyzowania bardzo różnorodnych procesów. Korzyści są więc wielorakie, zależne od tego, jakie zadania realizują roboty. Technologia RPA może być stosowana do usprawnienia łańcucha dostaw, procesu produkcji i zamówień. Do głównych korzyści należy zawsze, prócz zwiększania szybkości wykonywanych procesów, znacząca eliminacja błędów ludzkich.

Przyspieszone przetwarzanie zamówień

Szybki czas dostawy to większe zadowolenie klientów. Automatyzacja, upraszczając przetwarzanie zamówień, umożliwia większą dokładność i krótszy czas realizacji procesu obsługi klienta.

Automatyzacja przetwarzania zestawienia komponentów

Sprawne gromadzenie danych dotyczących surowców, komponentów czy składników niezbędnych w produkcji to lepszy nadzór nad zespołem produkcyjnym. Automatyzacja tych procesów za pomocą cyfrowych pracowników pomaga precyzyjnie planować produkcję i realizować cele produkcyjne bez strat czy opóźnień wynikających z braku niezbędnych surowców.

Dystrybucja produktów

Efektywne zarządzanie i monitorowanie dystrybucją w rożnych regionach geograficznych jest możliwe dzięki przejściu z operacji ręcznych na operacje wykonywane przez boty RPA. Mogą szybko przełączać się między rożnymi, nawet starszymi, systemami i kompilować dane niezbędne w procesie dystrybucji.

Zarządzanie transportem i dostawą

Dzięki RPA można zautomatyzować większą część zadań wykonywanych ręcznie – od zainicjowania nadania przesyłki do śledzenia i raportowania stanu dostarczenia. Roboty RPA mogą wyodrębniać szczegóły z wiadomości e-mail, zaplanować dostawę i zapewnić czas odbioru we właściwych firmach logistycznych, logując się na ich stronach i sprawdzając status, dokładnie tak, jak robią to ludzie, jednak z dużo większą szybkością.

Niebagatelne znaczenie ma też zwiększenie zgodności danych. Śledzenie i zarządzanie wymogami regulacyjnymi na całym świecie może być skomplikowane, a ich ręczne przetwarzanie ma bezpośredni wpływ na rentowność. Roboty RPA bez wysiłku zarządzają zgodnością z większymi zabezpieczeniami.

 

Najważniejszy jest sprawdzony dostawca

Jeśli widzisz już, że robotyzacja pomaga usprawnić organizację i osiągnąć przewagę konkurencyjną i chcesz ją wprowadzić, upewnij się co do kilku rzeczy. Po pierwsze, że procesy, które chcesz zautomatyzować, mogą zostać zrobotyzowane, po drugie, czy masz wystarczające zasoby, by robić to samemu.

Mimo, że wiele procesów można zrobotyzować, niektóre mogą być trudniejsze. Niepowtarzalność wielu operacji, wiele wyjątków, niezdigitalizowane zarządzanie dokumentacją utrudniają robotyzację. Do tego, mimo że wielu przekonuje, że jest to stosunkowo łatwe i każdy może to robić, w praktyce okazuje się, że wykonanie tego zadania własnymi siłami niepotrzebnie wydłuża, ale także znacząco podnosi koszty procesu. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest outsourcing robotyzacji. Jest to skuteczne i tanie, do tego nie zakłóci poważnych, dużych i skomplikowanych wdrożeń, jeśli takie planujesz. Potrzebujesz jednak sprawdzonego partnera, który nie tylko ma za sobą wiele procesów robotyzacyjnych, ale potrafi sprawnie i uczciwie wskazać potencjał oraz zidentyfikować procesy do robotyzacji.

Czym kierować się przy wyborze partnera? Znaczenie mają: liczba wdrożeń, ich różnorodność, pakiet gotowych rozwiązań i czas wdrożenia. Pytaj też o przykłady, dane dotyczące zwrotów z inwestycji u klientów dostawcy, sposób współpracy, wielkość Twego zaangażowania i późniejsze utrzymanie robota wraz z jego ewentualną rozbudową. Będzie to miało wpływ nie tylko na czas i jakość wdrożenia rozwiązania, ale też na jego późniejsze działanie.Artykuł ukazał się pierwotnie w kwartalniku “Utrzymanie Ruchu”, nr 4/2020.