Współczesna rewolucja technologiczna warunkuje dynamiczne zmiany w Gospodarce. Towarzyszące jej automatyzacja i robotyzacja, technologie przyszłości, dominują każdą działalność niezależnie od branży. Dostarczają odbiorcom niezastąpionych rozwiązań, zarówno w codziennej działalności w zakładach produkcyjnych, jak i w złożonych procesach biznesowych.

 

Założeniem wdrażania cyfrowych pracowników jest redukcja wykonywanych zadań, zmiana ich priorytetów oraz usprawnienie działań i podniesienie ich wydajności. Roboty przejmują rutynowe, powtarzalne, ludzkie obowiązki, w których liczy się minimalizacja błędów i zwiększenie efektywności, bez angażowania dodatkowych zasobów.

Cyfrowi pracownicy pomagają ukierunkować dostępne w firmach zasoby na zadania kreatywne, wymagające koncepcyjnego myślenia, decyzyjności i zdolności wprowadzania zmian na podstawie emocjonalnych uwarunkowań. Dzięki nim, wszelkie czynności wymagające bieżącej oceny i wyciągania wniosków przejmują ludzie. Do najważniejszych korzyści z posiadania cyfrowego pracownika, zalicza się zatem możliwość właściwego ukierunkowania talentów i energii zasobów ludzkich, na efektywne działania twórcze.

W firmach, gdzie część strategii skupia się na nieustannym przetwarzaniu danych, cyfrowi pracownicy stanowić będą najlepsze rozwiązanie. Roboty usprawnią i ułatwią codzienne zadania, związane z wyszukiwaniem, analizowaniem, sortowaniem danych oraz ich wykorzystaniem, odpowiednio do zakresu kompetencji. Umówienie wizyty, potwierdzenie spotkania, wygenerowanie niezbędnych dokumentów, odszukanie koniecznych informacji, a w szczególności ustalenie priorytetów dla wszystkich powyższych zadań – to tylko część obowiązków, które zdejmują z ludzkich barków specjalistyczne roboty biurowe.

Wdrażanie tak innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozwala firmom na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, ustabilizowanie ich pozycji lidera na rynku, a przede wszystkim aktywne kreowanie trendów branżowych. Cyfrowi pracownicy to efekt wielkich zmian technologicznych towarzyszących czwartej rewolucji, który zmienia oblicza współczesnych firm, stając się niezastąpionym elementem siły roboczej i strategii na przyszłość.

Jesteśmy liderem robotyzacji w Polsce z największą ilością wdrożonych robotów u różnych klientów w różnych branżach !

Dowiedz się więcej czytając nasze wpisy oraz informacje medialne związane z Robotyzacją procesów!

Śledź najnowsze informacje na naszym Facebooku!