Power Automate dla komputerów stacjonarnych

Od lipca 2022 Power Automate Desktop umożliwia obsługę automatyzacji dla aplikacji pracujących w środowisku wirtualnym w technologii Citrix lub Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) z wykorzystaniem agenta (agent Power Automate dla komputerów wirtualnych).

Usprawnia to pracę Power Automate, umożliwiając tworzenie stabilniejszych przepływów pulpitu, opartych o kontrolki interfejsu aplikacji na komputerze zdalnym. Do tej pory rozwiązaniem w takich sytuacjach było wykorzystanie rozpoznawania obrazów, które wymagało od autora przepływu przewidzenia i weryfikacji dużo większej ilości przypadków.

W Power Automate Desktop wprowadzono nowe akcje związane z tabelą danych

Dostępna jest teraz nowa grupa akcji dedykowanych tabelom danych, umożliwiająca użytkownikom łatwe manipulowanie danymi i wykonywanie określonych operacji.

Brak możliwości tworzenia od podstaw własnych tabel oraz manipulacji danymi w nich zawartymi był dużym utrudnieniem dla autorów przepływów. Dodanie takich możliwości wyeliminuje dotychczasową konieczność posługiwania się pomocniczymi Excelami lub bazami danych, by osiągnąć obsługę struktur danych.

Ulepszenia

Poprawiono wydajność samej aplikacji Power Automate Desktop, co na pewno wpłynie na komfort tworzenia przepływów. Wprowadzono również usprawnienia w obsłudze zmiennych i elementów interfejsu.

Szczegółowe informacje o wydaniu będą teraz dostępne dla każdej nowej wersji

Każda nowa wersja programu Power Automate dla komputerów stacjonarnych będzie teraz zawierać listę szczegółowych informacji o wersji, w tym nowych funkcji, ulepszeń, ulepszeń i naprawionych problemów, które miały miejsce w tej wersji. Odpowiednia strona jest dostępna tutaj i zawiera wszystkie wersje, które zostały wydane od początku tego roku.

Wartym zauważenia jest pojawienie się nowej gałęzi w dokumentacji „Power Automate Mobile (Coming Soon!!)”. Czyżby szykowały się również istotne zmiany w aplikacji moblinej?

Pełną informację o wydaniu Power Automate Desktop z lipca 2022 r. (wersja 2.22) można znaleźć tutaj