Rozwiązania, które oferujemy klientom stale podążają za aktualnymi trendami technologicznymi. Wcześniej były to kody kreskowe i urządzenia mobilne, teraz Robotic Process Automation, sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość- mówi Bartosz Sobolewski, prezes zarząd u spółki PIRXON.

Firma Pirxon to jeden z liderów rynku robotyzacji w Polsce. co zadecydowało o waszym sukcesie?

Zawdzięczamy je przede wszystkim polityce personalnej. Od początku firmę tworzy zespół pasjonatów IT, którzy zdobywają doświadczenie uczestnicząc w wielu skomplikowanych projektach. Zgromadzona wiedza i umiejętności pozwalają bez obaw podejmować nowe wyzwania.

Kluczową decyzją dla rozwoju firmy był wybór obszarów, w których Pirxon ma działać. Widząc nieefektywność niektórych rozwiązań IT postanowiliśmy szukać prostych, skutecznych rozwiązań, które będą w stanie zaspokoić potrzeby wielu organizacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Rozwiązania które oferujemy naszym klientom stale podążają za aktualnymi trendami technologicznymi. Wcześniej były to kody kreskowe i urządzenia mobilne, teraz Robotic Process Automation, sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość.

Kluczową decyzją było również rozpoczęcie, aktualnie trwającej, emisji akcji spółki przed planowanym na przyszły rok wejściem na giełdę. Pozyskany kapitał pozwoli przyśpieszyć prace nad nowymi produktami dla coraz liczniejszej grupy klientów zainteresowanej automatyzacją pracy back-oflice.

Wasza firma jako jedna z pierwszych w Polsce wdraża roboty do automatyzacji procesów biznesowych. Kim są wasi klienci?

To korporacje międzynarodowe i największe polskie firmy. Ale w swoim portfolio możemy pochwalić się również wdrożeniami w małych fumach, które w robotyzacji dostrzegły możliwości rozwoju bez wzrostu zatrudnienia.

Nasi klienci oczekują przede wszystkim bezpiecznych, szytych na miarę rozwiązań, ponieważ siłą sukcesu każdej firmy jest jej specyfika działania, detal który ma wpływ na to, że to właśnie dana firma jest liderem branży. Nasze rozwiązanie nie zmuszają firmy do dostosowania się do funkcji oprogramowania, tylko pozwalają dostosować działanie oprogramowania do procesów w organizacji.

Jak ważne są dla firmy Pirxon prace badawczo-rozwojowe?

Prowadzimy je od początku powstania firmy i są one zawsze związane ze wzrostem jakości lub szybkości realizowanych przez nasze oprogramowanie procesów. Wiele razy współpracowaliśmy z jednostkami naukowymi, m.in. Politechniką Gdańską czy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Oprócz prowadzenia prac B+R firma uczestniczy w tworzeniu środowiska kreowania innowacji. Założyciele firmy byli współtwórcami Pomorskiego Klastra ICT “Interizon” i przez wiele lat zasiadali w jego Radzie. Do dzisiaj firma jest członkiem tej organizacji, a także sygnatariuszem Porozumienia na Rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Podobno jesteście współzałożycielami pierwszej w Polsce Agencji Pracy Robotów.

Jest ona owocem współpracy Pirxon z firmą rekrutacyjną Antal. Celem jej powstania było nie tylko promowanie idei robotyzacji RPA, ale również możliwość dostarczenia robotów w niskim koszcie, bez kosztu inicjalnego umożliwiając dostęp do tej technologii firmom każdej wielkości lub firmom, które nie przewidziały w aktualnym budżecie środków inwestycyjnych. Nasza agencja bierze również odpowiedzialność za pracę robota i jego dostępność – osoby z działu Bartosz Sobolewski prezes zarządu spółki PIRXON wsparcia stale monitorują pracę robotów, a wszystko to w opłacie miesięcznej poniżej kosztu pracy człowieka.

Klientami agencji są pracodawcy, którzy mierzą się z problemem znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy. Dzięki agencji pracodawcy mogą zatrudnić roboty, które wykonają powtarzalne i monotonne czynności, a pracownicy mogą zająć się bardziej skomplikowanymi i odpowiedzialnymi zadaniami. To ważny krok na rynku pracy w Polsce w dobie ogromnych braków kadrowych i 165 tys. nieobsadzonych miejsc pracy.

Źródło: Newsweek Polska

Dowiedz się więcej czytając nasze wpisy oraz informacje medialne związane z Robotyzacją procesów!

Śledź najnowsze informacje na naszym Facebooku!