W Microsoft rok 2021 obfitował w dynamiczny rozwój narzędzi do automatyzacji, hiperautomatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. Tempo zmian nie zwalnia również pod koniec roku, ponieważ właśnie została wydana nowa wersja Power Automate for Desktop (wersja 2.15), a w niej kilka znaczących nowych funkcjonalności opisanych poniżej!

Połączono rejestrator webowy i pulpitu – teraz są połączone w jednym narzędziu

Rejestrator webowy i pulpitu są zintegrowane w jednym narzędziu. Dzięki temu użytkownicy mogą rejestrować zarówno swoje działania w Internecie, jak i na komputerze podczas jednej sesji nagrywania.
Wybór Tenantów jest teraz obsługiwany w konsoli (wersja preview)
Użytkownicy Power Automate app często potrzebują zalogować się do wielu Tenantów. Dzięki funkcji wyboru tenanta w Power Automate for Desktop użytkownicy będą mogli przełączać się między Tenantami w tej samej lub różnych organizacji bez wykonywania dodatkowych czynności w portalu Power Automate.

Tworzenie kopii przepływu bezpośrednio z konsoli

Użytkownicy będą teraz mogli tworzyć kopię przepływu pulpitu bezpośrednio z konsoli Power Automate. Aby to zrobić, trzeba przejść do konsoli Power Automate for Desktop, wybrać przepływ, z którego chce się utworzyć kopię i wybrać opcję Utwórz kopię na liście menu. Po kilku chwilach kopia przepływu pojawi się na karcie Moje przepływy w konsoli.

Nowa akcja „Rozpoznaj dane w tekście” jest już dostępna

Nowa akcja Rozpoznaj dane w tekście pobiera tekst wyrażony w języku naturalnym jako dane wejściowe i zwraca wartość w odpowiednim typie takim jak liczby, daty, jednostki miary i wiele innych.

Podświetlanie składni w akcjach skryptowych

Ta funkcja zapewnia obsługę podświetlania składni we wszystkich działaniach obsługiwanych przez skrypty. Dotyczy to poniższych działań:
• Uruchom VBScript
• Uruchom skrypt Poweshell
• Wykonaj instrukcję SQL
• Uruchom JavaScript
• Uruchom skrypt Pythona
• Uruchom funkcję JavaScript na stronie internetowej

Nowa funkcja czyszczenia logu błędu w akcji „Get last error”

Nowy parametr w akcji Get last error umożliwi teraz użytkownikom wyczyszczenie wartości rejestru błędu zapisanej w pamięci po jego wywołaniu. Jeśli akcja zostanie wywołana ponownie, zmienna będzie zawierać komunikat No error.

Nowa funkcja przechwytywania nieoczekiwanych błędów w akcji „On block error”

Użytkownicy będą mogli obsłużyć więcej błędów dzięki konfiguracji akcji On block error . Ten nowy dodatek pomaga w przechwytywaniu i obsłudze błędów wynikających z błędnej logiki. Na przykład takie błędy jak: dzielenie przez zero lub index poza zakresem podczas pobierania elementu z listy.

Nowa możliwość zapisywania skoroszytu programu Excel w formacie binarnym

Użytkownicy będą teraz mogli zapisać swój plik Excela jako skoroszyt binarny programu Excel (.xlsb), co pozwoli na większe pokrycie scenariusza i bardziej kompleksowe tworzenie przepływu.

Dodano element okna jako parametr w akcji „Send Key”

Akcja Send key w Power Automate for Desktop została wzbogacona o parametr Send key , za pomocą którego użytkownicy mogą wybrać okno (lub element interfejsu użytkownika), do którego zostaną wysłane operacje klawiatury, nawet jeśli okno nie znajduje się na pierwszym planie.

Silnik Windows OCR jest teraz obsługiwany w akcjach OCR

Oprócz Tesseract, dodano Windows OCR jako nowy typ silnika do pracy z następującymi akcjami związanymi z OCR:
• Jeśli tekst na ekranie (OCR)
• Czekaj na tekst na ekranie (OCR)
• Przesuń mysz do tekstu na ekranie (OCR)
• Wyodrębnij tekst za pomocą OCR
Windows OCR to wydajniejszy i szybszy silnik, który obsługuje 25 języków. Dodatkowo, opcja wyboru silnika OCR zostanie wkrótce usunięta, ponieważ jest powiązana ze starszymi akcjami Create OCR engine, które mają status deprecated.

Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie do naszego Zespołu na: biuro@pirxon.com