Pirxon, gdańska firma z branży IT, otrzymała dofinansowanie unijne na opracowanie platformy rozszerzonej rzeczywistości, która znajdzie zastosowanie w wielu branżach. Środki przyznane zostały w programie sektorowym GameINN. W ramach projektu powstanie demo gry oraz platforma dla deweloperów gier. Rozwiązanie pozwoli na poprawę doświadczenia graczy przez realistyczną symulację zachowań postaci wirtualnych występujących w grach i umożliwi wspólną grę w wirtualnym świecie nawet tysiącom osób jednocześnie.Dofinansowany projekt „Opracowanie i implementacja systemu sztucznej inteligencji wirtualnych postaci pozwalającego na symulację ich realistycznych zachowań i interakcji z graczem na podstawie autonomicznej analizy obrazu uczestników w czasie rzeczywistym” jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Pirxon i Politechniki Warszawskiej. Pirxon stworzy platformę do analizy obrazowej w czasie rzeczywistym umożliwiającą tworzenie wyrafinowanych gier augmented reality (AR, rozszerzonej rzeczywistości). Politechnika dostarcza specjalistów sztucznej inteligencji – analizy obrazowej i uczenia maszynowego. System na podstawie autonomicznej analizy obrazu uczestników gry w czasie rzeczywistym i dzięki zastosowaniu modułów uczenia maszynowego będzie uczyć się zachowania indywidualnych graczy i wchodzić z nimi w interakcje poprzez lepiej symulowane zachowanie postaci wirtualnych.

Całkowita wartość projektu to 5,95 mln PLN, dofinansowanie w wysokości 80% wartości wyniesie 4,7 mln. Zakończenie prac nastąpi w lipcu 2023 r. Projekt wpisuje się w dominujący obecnie światowy trend wykorzystywania sztucznej inteligencji do tworzenia narzędzi programistycznych automatyzujących i ułatwiających tworzenie gier komputerowych.

AI i AR to dwa obszary, w których nie tylko prowadzimy działania badawcze i rozwojowe, ale staramy się je wykorzystywać w praktyce, w biznesie – mówi Bartosz Sobolewski, prezes zarządu Pirxon SA. – AR, prócz gier, ma już w tej chwili wiele zastosowań. Dzięki dofinansowaniu mamy szansę stworzyć produkt, który pozwoli pokazać nasze możliwości w tym obszarze. Co więcej, może zostać skomercjalizowany i wykorzystywany w przyszłości nie tylko do tworzenia gier umożliwiających graczom wspaniałe doznania, ale również np. w medycynie, edukacji czy wspomaganiu osób starszych lub niepełnosprawnych.

Światowa branża gier AR, gdzie świat realny łączy się z generowanym komputerowo, dąży do tego, by umożliwiać graczom wykonywanie w świecie wirtualnym dowolnych działań możliwych w rzeczywistości. Wirtualny świat powinien też reagować na ludzkie zachowanie i dostosowywać się do niego. Uczenie się zachowania graczy to domena sztucznej inteligencji, która obecnie zaczyna przechodzić z fazy eksperymentalnej do użytkowych narzędzi programistycznych ułatwiających tworzenie gier komercyjnych. Nie może ona jednak być zbyt wyrafinowana, bo mogłaby prowadzić do nieprzewidywalnych interakcji, a to psułoby doświadczenie graczy. Dlatego celem sztucznej inteligencji w grach nie jest próba osiągnięcia inteligencji podobnej do ludzkiej, ale stworzenie doświadczenia świata wirtualnego, który angażuje i stymuluje graczy w sposób, który umożliwia świat rzeczywisty.

Marzy nam się taka platforma, która pozwoli deweloperom stworzyć multiplayera dla obecnych i przyszłych urządzeń mobilnych – dodaje Karol Kujawa, Project Manager z Pirxon. – Chcemy, by nasza technologia umożliwiła wielu graczom znajdującym się w tym samym mieście widzieć w trakcie gry te same wirtualne postacie i wchodzić z nimi w różne interakcje.

Program GameINN ma na celu poprawę konkurencyjności polskiej branży gier wideo na globalnym rynku do roku 2023 i finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), największego unijnego programu wspierania innowacji. Dzięki dotacjom na badania i rozwój możliwe jest opracowanie rozwiązań, które znajdą praktyczne i komercyjne zastosowania w gospodarce. Instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w Polsce jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wiele projektów zgłaszanych w obecnym konkursie programu GameINN, tak jak projekt Pirxona, wykracza poza branżę gier. W ramach konkursu wyłoniono 43 beneficjentów spośród 80 zgłoszonych projektów. Całkowite dofinansowanie w ramach programu wyniesie ponad 154 mln złotych.