W ostatnim miesiącu Microsoft wydał nową wersję Process Advisor! Wersję, która rozszerza obecne funkcje narzędzia o możliwość analizy procesów opartej na danych pochodzących z systemów, aby jeszcze lepiej wspomagać organizacje w usprawnianiu swojej pracy. Mimo że rozwiązanie nadal jest dostępne w wersji zapoznawczej, już dziś możemy docenić jego wszechstronność!

Już nie tylko Task Mining, ale również Process Mining

Rozszerzenie Process Advisor, będącego wcześniej narzędziem do Task Miningu, o funkcje związane z Process Miningiem zapewnia bezpośredni wgląd w dane o codziennych procesach biznesowych organizacji, pomagając zidentyfikować nieefektywności w celu ich optymalizacji. Dzięki temu możemy wykorzystywać dane biznesowe do tworzenia analiz i szczegółowych map procesów, zyskując nowe spojrzenie na rodzaje optymalizacji procesów firmowych. Spojrzenie daleko wykraczające poza automatyzację zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

Dotychczasowe funkcje Process Advisora pozwalały nam precyzyjnie analizować konkretne zadania i przepływ pracy na poszczególnych stanowiskach. W nowej wersji mamy kompleksowy dostęp do przepływów pracy pomiędzy stanowiskami oraz całościowych procesów, aby analizować wąskie gardła i nieefektywności w całej firmie. Process Advisor łączy teraz informacje, które dostarczamy z procesów biznesowych z automatyzacją LOWCODE w usłudze Power Automate.

Co wyróżnia nową wersję?

Dużym wyróżnikiem rozwiązania jest intuicyjny interfejs, który pozwala szybko stworzyć nowy proces, przesłać dane z odpowiedniego systemu operacyjnego i wybrać kluczowe źródła danych nawet bez kompetencji przypisywanych informatykom.

Narzędzie umożliwia filtrowanie i dostosowanie zakresu danych do własnych analiz, wybierając spośród szeregu definiowalnych atrybutów (jak np. region, rodzaj usługi/produktu, osobę realizującą proces) i uzyskując głębsze zrozumienie nieefektywności w analizowanych procesach. Filtry niestandardowe zapewniają także szybką identyfikację wąskich gardeł i powtarzalnych czynności w procesie, które po ulepszeniu mają największy wpływ na realizację procesu.

Co daje wizualizacja procesu?

Możliwość wizualizacji procesu pozwala na lepsze zrozumienie przepływu, pogłębiona analiza i sugestie Process Advisora pozwalają optymalnie wykorzystać platformę Microsoft Power Platform, począwszy od Power Automate, poprzez Microsoft Power BI i Microsoft Dataverse. Na podstawie tych analiz można szybko zidentyfikować, które czynności są najbardziej czasochłonne, odkryć podobieństwa w realizowanych zadaniach, a co za tym idzie poprawić ich wydajność, prowadząc do usprawnienia całych procesów.

Rozpoczęcie pracy z Process Advisor to tylko 5 łatwych kroków:

1. Utworzenie procesu z wykorzystaniem intuicyjnego kreatora.
2. Przesłanie danych z systemów operacyjnych swojej organizacji, wykorzystując gotowe connectory.
3. Dobranie odpowiednich filtrów i wybranie odpowiednich atrybutów.
4. Przeanalizowanie procesu za pomocą mapy procesu, która przedstawia kroki, czas trwania i częstotliwość wariantów.
5. Weryfikacja wąskich gardeł w procesie oraz sposobów ich optymalizacji.

A to wszystko często mamy już dostępne za darmo!

Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie p.kaczmarek@pirxon.com lub do naszego Zespołu na: biuro@pirxon.com, chętnie porozmawiamy z Wami na temat Process Mining.