Firma Chemia Gdańsk wdrożyła właśnie system SmartReactor, wprowadzając tym samym inteligentną automatyzację do swojego działu windykacji. Ten przełomowy system nie tylko odmienia sposób wykonywania codziennych czynności, ale przede wszystkim zmienia paradygmat działów windykacyjnych.

Dotychczasowa windykacja często była odbierana jako działanie reaktywne, mające na celu rozwiązanie już istniejących problemów z należnościami. Jednak nowy system wdrażany przez Chemię Gdańsk zmienia tę postawę. Dział windykacji staje się strategicznym partnerem, który aktywnie zarządza ryzykiem współpracy z kontrahentami, minimalizuje ryzyko utraty przychodów poprzez eliminację błędnych blokad oraz przestaje blokować biznes, a zaczyna go wspierać.

Dzięki temu windykacja staje się siłą napędową, której celem jest uwolnienie czasu na spersonalizowany kontakt z klientami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Dział windykacji przestaje być jedynie ogniwem naprawczym, a staje się kluczowym elementem domknięcia sprzedaży w sposób bardziej spersonalizowany i elastyczny.

Jakie korzyści przyniosło naszemu Klientowi wdrożenie SmartRectora?

  • Poprawa wskaźników finansowych

Dzięki precyzyjnej analizie danych i aktywnemu zarządzaniu ryzykiem, firma Chemia Gdańsk może liczyć na mniejszą ilość złych długów, mniejszą ilość odpisów oraz rezerw na złe długi. To wszystko przekłada się na mniejszy koszt odzyskania należności per pracownik oraz obniżenie kosztu ubezpieczenia należności. Znacząco skraca się również wskaźnik DSO.

  • Wzrost efektywności pracowników

Zautomatyzowanie rutynowych i powtarzalnych zadań pozwala pracownikom skupić się na zadaniach bardziej wartościowych, co przekłada się na bardziej aktywną i spersonalizowaną obsługę klienta. Dział windykacji staje się strategicznym wsparciem dla biznesu.

  • Podniesienie jakości

Dzięki spersonalizowanej obsłudze klienta każdy klient czuje się indywidualnie zaopiekowany. Pracownicy mają więcej czasu na kreatywne i ważniejsze zadania, co zwiększa jakość ich pracy.

  • Wsparcie dla biznesu

Nowy paradygmat działu windykacji przekłada się na zwiększenie przychodów, lepsze postrzeganie przez kontrahentów oraz mniejszą migrację klientów do konkurencji. Aktywne wspieranie sprzedaży przyczynia się do budowania pozytywnych doświadczeń klientów.

Tym samym firma Chemia Gdańsk stanęła na czele zmian w dziedzinie windykacji, udowadniając, że inteligentna automatyzacja może być motorem wzrostu, efektywności i pozytywnych relacji z klientami.