???? PIRXON S.A. jako firma informatyczna nie potrafi szyć maseczek, ani gotować posiłków dla lekarzy. Ale jesteśmy pewni, że szpitale, sanepidy czy inne organizacje będące na pierwszej linii frontu z COVID-19 to również ogromne potrzeby w obsłudze tej zarazy w obszarze biurowym, szczególnie przetwarzania dużej ilości danych.

Wszyscy walczymy z wirusem COVID-19 – wsparcie dostawców technologii RPA

???? Mamy zapewnienie od dostawców technologii #RPA o wsparciu organizacji w potrzebie darmowymi licencjami.

???? Jako zespół PIRXON S.A. jesteśmy gotowi, by szybko i całkowicie zdalnie przygotować roboty, które odciążą pracowników od wielokrotnego wprowadzania lub raportowania danych.

???? Jeżeli pracujecie w obsłudze pacjentów COVID lub jeżeli jesteście w stanie skontaktować nas z osobami, które właśnie teraz mierzą się z tą całą biurokracją w szpitalach, sanepidach, GISach etc.. dajcie im lub nam znać, że chcemy pomóc w tym obszarze całkowicie pro bono.

Chętnie przygotujemy roboty RPA, które pomogą im w tym jakże trudnym i ważnym dla nich momencie.

???? Jeżeli pracujecie w obsłudze pacjentów COVID lub jeżeli jesteście w stanie skontaktować nas z osobami, które właśnie teraz mierzą się z tą całą biurokracją w szpitalach, sanepidach, GISach etc.. dajcie im lub nam znać, że chcemy pomóc w tym obszarze całkowicie pro bono.