INFORMACJE

DLA INWESTORÓW

Firma PIRXON SA istnieje od 2004 r. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Smart Media Sp. z o.o., ale w 2017 r. zmieniła formę prawną oraz nazwę. Spółka od początku działalności specjalizuje się w produkcji oprogramowania do automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, które usprawniają pracę umożliwiając ograniczanie kosztów i ryzyka.

Produkty w portfolio spółki

ASSETS NINJA

Autorski system do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji.
Jest jednym z najlepszych na polskim rynku rozwiązań do prowadzenia inwentaryzacji (z aplikacją mobilną). Program funkcjonuje na rynku od 2005 r. Firma posiada kilkuset klientów w tym obszarze, w tym, ok. 75% to instytucje sektora publicznego.

SMART REACTOR

Autorski system jest system do zarządzania należnościami i ryzykiem kredytowym,. System jest unikalnym na rynku rozwiązaniem, które porządkuje i usprawnia prowadzenie polityki należnościowej. Program funkcjonuje na rynku od 2005 r. Firma posiada kilkunastu klientów w tym obszarze. Są to duże przedsiębiorstwa, często o rozproszonej strukturze.

PIRXON ROBOT

Usługa polega na automatyzacji i utrzymaniu procesów biznesowych w technologii RPA (Robotic Process Automation). Do oferty firmy weszła w 2016 r. Firma posiada kilkudziesięciu klientów w tym obszarze i jest postrzegana jako lider wdrożeń RPA, posiadając najwięcej wdrożonych w tej technologii robotów w Polsce wg zestawienia robonomika.pl z 2020r.

PIRXON AR TECH

To najnowsza usługa w portfolio firmy polegająca na tworzeniu dedykowanych aplikacji mobilnych w technologii AR (Augmented Reality, rozszerzona rzeczywistość). Firma obecnie wypracowuje pozycję rynkową vw tym obszarze.

PIRXON prowadzi także regularne prace badawczo-rozwojowe w zakresie RPA oraz AR.

Zarząd spółki

Prezes Zarządu PIRXON SA – Bartosz Sobolewski

Odpowiada za realizację strategii firmy i rozwój technologii RPA w spółce. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów wytwarzania i wdrażania oprogramowania oraz zarządzania zespołami IT.

 

Ukończył informatykę na Politechnice Gdańskiej oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Posiada certyfikaty Prince2 Practitioner i ITIL Foundation.

 

Pasjonuje się weryfikacją nowych technologii w życiu codziennym. Za swój największy sukces uważa stworzenie firmy rozwijającej się w przyjaznej atmosferze.

Informacje dla inwestorów

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki:
PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA,
80-172 GDAŃSK,
UL. TRZY LIPY 3,
tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 58 320 57 34.

Kontakt
Informacje dla akcjonariuszy / inwestorów można uzyskać pod numerem:
+48 58 320 57 34

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO

NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera podając poniżej swój email.

ZAUFALI NAM

Skorzystaj z optymalizacji

na miarę przyszłości

PIRXON S.A.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
GPNT, Budynek B, 4 piętro
tel.: +48 58 320 57 34
fax.: +48 58 742 17 18
email: biuro@pirxon.com
NIP: 957-09-94-350
REGON: 220595000
KRS: 0000756045

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT © 2020 PIRXON