Sprawdź, jakie korzyści uzyskała firma Lumileds dzięki zatrudnieniu cyfrowego pracownika do rozliczania faktur

Lumileds zdecydował się na skorzystanie z PirxonRobot i zastosowanie technologii RPA do automatyzacji procesów księgowych. Dla tego klienta zrobotyzowaliśmy księgowanie faktur transportowych, uzyskując znakomite efekty. Lumileds uzyskał oszczędności na poziomie 80%, przyspieszenie procesu księgowania o 98% oraz całkowite wyeliminowanie błędów.

Zastosowanie systemu AssetsNinja w Starostwie Powiatowym w Tczewie usprawniło zarządzanie majątkiem

System AssetsNinja wspiera Starostwo Powiatowe w Tczewie w zarządzaniu ok. 50 000 sztuk składników majątku o wartości 260 mln zł, należących do 25 jednostek podległych.  Wdrożenie tego rozwiązania m.in. skróciło czas wykonywania inwentaryzacji i umożliwiło automatyczne przesunięcia środków trwałych.

SmartReactor wdrożony w Grupie Raben skrócił okres spływu należności nawet o 10 dni.

Nasz autorski system SmartReactor został wdrożony w kilkunastu polskich i zagranicznych spółkach Grupy Raben. W pełni spełnił postawione przed nim założenia, czyli m.in.: wprowadzenie jasnych standardów obsługi należności, przyspieszenie spływu należności, zmniejszenie liczby dłużników czy weryfikację aktualnych zaległości przed nową sprzedażą do kontrahenta.