CASE STUDY PIRXON & 3WDB - Roboty back-office (RPA) w czasie epidemii COVID-19

Roboty back-office (RPA) w czasie epidemii COVID-19

Dlaczego dzięki robotom (RPA) epidemia nie miała wpływu na ciągłość biznesową procesów back office w firmie 3W Dystrybucja Budowlana?

Roboty PIRXON do naszych operacji i finansów zatrudniamy od 3 lat. Nasze roboty dotychczas miały na celu realizację monotonnych i powtarzalnych zadań, których realizacja w tradycyjny sposób obniżała wydajność pracowników i negatywnie wpływała na produktywność firmy. Teraz, w sytuacji siły wyższej – COVID-19 – roboty ponownie pomogły naszym pracownikom i  pozwoliły uchronić firmę przed niepotrzebnymi stratami czasu i pieniędzy związanymi z zapewnieniem ciągłości biznesowej procesów. Okazały się świetnym back up'em ręcznych procesów w firmie„
Artur Pałeczny, Wiceprezes Zarządu (23.03.2020)

Roboty kolejny raz potwierdziły swoją wartość! Do wszystkich korzyści jakie płyną z robotyzacji dla każdej firmy, teraz możemy dodać kolejny benefit „gwarancję ciągłości procesów biznesowych w sytuacjach krytycznych”

Case study - AssetsNinja - Hotel czterogwiazdkowy w Gdańsku

Zastosowanie systemu AssetsNinja w hotelu czterogwiazdkowym w Gdańsku

Uruchomiony w marcu 2019 r. czterogwiazdkowy hotel na gdańskiej Wyspie Spichrzów, jeszcze przed otwarciem swojej działalności zdefiniował potrzeby związane z zarządzaniem majątkiem – przyszłym wyposażeniem pokoi hotelowych, sal konferencyjnych, mebli w części restauracyjnej i hotelowym lobby.

Głównym wyzwaniem Hotelu była sprawna kontrola nad zakupionymi elementami wyposażenia, powiązanie ich z odpowiednim miejscem użytkowania, przypisanie do osób odpowiedzialnych oraz oznakowanie ich indywidualnymi identyfikatorami, na rzecz przyszłych procesów inwentaryzacyjnych.

Pirxon - Case Study - Kirchhoff

Sprawdź, jakie korzyści uzyskała firma Kirchhoff dzięki zatrudnieniu cyfrowego pracownika do rozliczania faktur

W firmie Kirchhoff wdrożyliśmy automatyzację procesu księgowania faktur. Przed zautomatyzowaniem procesu do jego obsługi było zaangażowanych w firmie 5 osób, z których 4 opisywało zamówienia, a 1 osoba księgowała faktury. Pracownicy musieli porównać dane na fakturze z dokumentem zamówienia, a następnie dokumentem przyjęcia do magazynu. Pomimo zaangażowania kilku osób w pełnym wymiarze pracy, w obsłudze procesu pojawiały się znaczne opóźnienia, ponieważ faktury spływają do firmy z oddziałów w kilku krajach, a ilość dokumentów do weryfikacji rośnie z miesiąca na miesiąc.

PirxonRobot - Case Study Lumileds

Sprawdź, jakie korzyści uzyskała firma Lumileds dzięki zatrudnieniu cyfrowego pracownika do rozliczania faktur

Lumileds zdecydował się na skorzystanie z PirxonRobot i zastosowanie technologii RPA do automatyzacji procesów księgowych. Dla tego klienta zrobotyzowaliśmy księgowanie faktur transportowych, uzyskując znakomite efekty. Lumileds uzyskał oszczędności na poziomie 80%, przyspieszenie procesu księgowania o 98% oraz całkowite wyeliminowanie błędów.

Case study - Assets Ninja - Starostwo Powiatowe w Tczewie

Zastosowanie systemu AssetsNinja w Starostwie Powiatowym w Tczewie usprawniło zarządzanie majątkiem

System AssetsNinja wspiera Starostwo Powiatowe w Tczewie w zarządzaniu ok. 50 000 sztuk składników majątku o wartości 260 mln zł, należących do 25 jednostek podległych.  Wdrożenie tego rozwiązania m.in. skróciło czas wykonywania inwentaryzacji i umożliwiło automatyczne przesunięcia środków trwałych.

Case Study - Raben

SmartReactor wdrożony w Grupie Raben skrócił okres spływu należności nawet o 10 dni.

Nasz autorski system SmartReactor został wdrożony w kilkunastu polskich i zagranicznych spółkach Grupy Raben. W pełni spełnił postawione przed nim założenia, czyli m.in.: wprowadzenie jasnych standardów obsługi należności, przyspieszenie spływu należności, zmniejszenie liczby dłużników czy weryfikację aktualnych zaległości przed nową sprzedażą do kontrahenta.