Robotyzujemy procesy back office w oparciu o rozwiązania Robotic Process Automation (RPA)

Pomagamy firmom skutecznie zarządzać ich majątkiem trwałym

Usprawniamy odzyskiwanie należności oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym

Logotyp PirxonRobot z Tag-linem na ciemne tło

Najczęściej rekomendowany cyfrowy pracownik w Polsce wykorzystujący technologię RPA

> Wykona powtarzalne i monotonne zadania, zwróci się szybko i będzie generował oszczędności, a Ty skupisz się na rozwoju firmy.

> Będzie pracował 24h na dobę, bez urlopów i zwolnień lekarskich, a jego wdrożenie jest szybkie oraz nie wymaga wielkiego zaangażowania.

> Zapewni szybki zwrot z inwestycji – dotychczasowe wdrożenia pokazały 100% zwrotu inwestycji w okresie od 3 do 12 miesięcy.

> Robotyzacja to sposób na bezinwazyjną integrację systemów oraz przyspieszenie procesów wykonywanych w firmach.

> Kilkadziesiąt zrobotyzowanych procesów.

Logotyp AssetsNinja

Nowoczesne rozwiązanie IT do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem trwałym

System AssetsNinja na różnych urządzeniach

> Umożliwia sprawne i szybkie prowadzenie ewidencji, amortyzacji oraz inwentaryzacji środków trwałych.

> Ułatwia wypożyczanie, serwisowanie, magazynowanie maszyn, samochodów, sprzętu IT, wyposażenia i nieruchomości oraz rozliczanie ich wykorzystania.

> Minimalizuje zdublowane i zbędne zakupy, amortyzację nieistniejących środków trwałych, zniszczenia, zagubienia, częste awarie oraz brak personalnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

> 600 zadowolonych klientów.

Logotyp SmartReactor

Usprawniamy odzyskiwanie należności oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym

> Zabezpiecza przed wzrostem liczby należności przeterminowanych oraz destabilizacją przepływów finansowych.

> Umożliwia pełną kontrolę nad przebiegiem procesów windykacyjnych oraz zachowanie płynności finansowej.

> Wspiera procesy decyzyjne w firmach.

> Doskonale integruje się z programami finansowo – księgowymi ERP i CRM stosowanymi w przedsiębiorstwach.

> 30 wdrożonych systemów.

Oferta 1