Zarządzanie należnościami

Trzymaj należności pod ścisłą kontrolą

System SmartReactor pozwala skutecznie i rzetelnie realizować politykę zarządzania należnościami w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu kontroling finansowy to nie tylko rozbudowany system raportów i statystyk, ale także automatyzacja procesów decyzyjnych w każdej instytucji.

Jest to jedyny na polskim rynku oraz unikalny w skali światowej system, kompleksowo wspomagający zarządzanie należnościami i ryzykiem kredytowym.

Do najważniejszych korzyści, jakie firma otrzymuje z wdrożenia rozwiązania SmartReactor należą:

> zabezpieczenie przed wzrostem liczby należności przeterminowanych,

> zabezpieczenie przed destabilizacją przepływów finansowych,

> pełna kontrola nad przebiegiem procesów windykacyjnych,

> automatyzacja procesów zarządzania należnościami.

Zaawansowana technologia aplikacji SmartReactor jest elastyczna, dzięki czemu proces integracji rozwiązania z dowolnym systemem księgowym, czy systemem ERP jest szybki i nieskomplikowany.

System posiada budowę modułową , co daje możliwość wyboru funkcji, potrzebnych do realizacji zadań istotnych z punktu widzenia organizacji. Aplikacja działa jako część infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dostosowanie funkcjonalności aplikacji do oczekiwań i wymagań każdej instytucji.

SmartReactor wspomaga następujące obszary:

> ocenę wiarygodności kontrahenta – wywiad gospodarczy,

> controling przedsprzedażowy,

> programy lojalnościowe,

> monitoring płatności.

> windykacja wewnętrzna i zewnętrzna,

> ubezpieczenie należności,

> zarządzanie dokumentami rejestrowymi klienta.

FUNKCJONALNOŚCI

> Zarządzanie użytkownikami aplikacji

> Wykonywanie zadań planowanych zgodnie ze stosowanymi procesami, jak również planowanie pracy własnej

> Wysyłanie i drukowanie dokumentów (monity, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty i inne)

> Przeglądanie historii procesów monitoringu, windykacji wewnętrznej

> Obsługa komunikacji pomiędzy pracownikami, przekazywanie wiadomości, jak również delegowanie zadań

> Przeglądanie oraz edycja zaplanowanych działań poszczególnych pracowników przez osoby do tego uprawnione.

> Zarządzanie pracą użytkowników, ich urlopami oraz synchronizacją wykonywanych zadań

> Podstawowa konfiguracja systemu

>Zarządzanie kontem użytkownika

> Przechowywanie dokumentów rejestrowych takich jak: KRS, NIP itd.

MASZ PYTANIA? Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY!