KIM JESTEŚMY?

Obszarem działalności PIRXON SA jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących RPA (Robotic Process Automation) oraz tworzenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Zamiarem Emitenta jest również działalność na rynku rozszerzonej rzeczywistość (AR).

0
innowacyjne obszary działalności
0
zadowolonych klientów
0
zarządzanych składników majątku
0
%
wzrost przychodów na przełomie dwóch lat

Przewagi konkurencyjne


Stała baza klientów i regularne przychody

Spółka posiada stałą bazę klientów oraz regularne przychody w segmencie zarządzania aktywami.


Własny dział RPA (Robotic Process Automation)

umożliwiający projektowanie „szytych na miarę” rozwiązań IT, ułatwiający realizację całego procesu biznesowego


Innowacyjne rozwiązania

Spółka rozwija innowacyjne produkty i usługi. Wdrożenie z sukcesem zaproponowanego przez Spółkę rozwiązania, pozwoliło zautomatyzować część większych procesów i przyniosło wymierne korzyści dla klientów.

Oferowane produkty

RPA

RPA – Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą narzędzi RPA polega na zastosowaniu inteligentnego oprogramowania do odwzorowania zadań wykonywanych przez ludzi i realizacji procesów w ramach różnych systemów za pomocą robota komputerowego. Rozwiązanie redukuje koszty wśród klientów, oszczędza czas, optymalizuje procesy oraz poprawia bezpieczeństwo wśród klientów.

 

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Zarządzanie aktywami – Spółka oferuje rozwiązania z zakresu optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym i należnościami. Rozwiązanie wspiera obszary inwentaryzacji, księgowości z amortyzacją, serwisu, wypożyczenia oraz gospodarki magazynowej.

 

 

 

AUGMENTED REALITY

Augmented Reality – to technologie łączące w sobie świat rzeczywisty i wirtualny. Spółka jest w trakcie tworzenia rozwiązań z zakresu 3D. Ważną cechą AR jest to, że sztuczne elementy, które wykorzystuje są statyczne. Użytkownik może wchodzić z nimi w interakcje. Oferowane rozwiązania maja ogromny potencjał i autentyczne propozycje usprawniające pracę w takich branżach jak logistyka czy sprzedaż.

Wyniki finansowe i prognoza

2017*

2018**

2019/2020**

Przychody ze sprzedaży 3,5 MLN ZŁ 4,3 MLN ZŁ
Zysk netto 263 TYS ZŁ 620 TYS ZŁ 1 MLN ZŁ

* Dane jednostkowe
** Dane skonsolidowane
*** Prognoza zakłada wygenerowanie przedstawionych wyników netto w jednym z dwóch okresów (lat)

KLUCZOWE OSOBY

Bartosz Sobolewski - Prezes Zarządu PIRXON S.A.

Bartosz Sobolewski

Prezes Zarządu (Akcjonariusz)
Pirxon - Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek

Dyrektor ds. rozwoju (Akcjonariusz)
Karol Kosk

Karol Kosk

Prezes Zarządu spółki-córki Pirxon Software (Akcjonariusz)
Pirxon - Justyna Zawada

Justyna Zawada

Dyrektor Działu Administracji (Akcjonariusz)
Dariusz Kąkol

Dariusz Kąkol

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

W spółce pracuje 34 doświadczonych specjalistów.

NASI KLIENCI

CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE - POBIERZ FORMULARZ ZAPISU

Dokument
ofertowy

Prezentacja
inwestycyjna

Folder inwestycyjny
Roboty idą na giełdę

Formularz zapisu
osoba fizyczna

Formularz zapisu
osoba prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem ofertowym sporządzonym na podstawie art. 7 ust 8a ustawy o ofercie publicznej zamieszczonym na stronie www.pirxon.com/pl/emisja, w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim podstawowymi informacjami o emitencie papierów wartościowych, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność Pirxon S.A.