Procesy back office obejmują działania związane z prawidłowym działaniem firmy. W tym obszarze mieści się tak obsługa księgowo-finansowa, prawna, IT, jak i HR. Są one niezbędne do zagwarantowania sprawnej i profesjonalnej obsługi klienta, co ma (w założeniu) wzmocnić jego lojalność.

Czym jest back office? 

Procesy back office – pod tym pojęciem kryje się administracja biznesu. W odróżnieniu od front office system nazywany back office może łączyć się także z procesem produkcyjnym firmy.

Działania back office odnoszą się:

  • do koordynowania całego obiegu dokumentacji i informacji,
  • do bieżącej pracy biurowej: przy archiwizacji, koordynacji mniejszych szczebli administracyjnych, uzupełnianiu i sprawdzaniu faktur itp.
  • to także wspieranie innych działów w pracy wewnętrznej.

 

Czy warto inwestować w usprawnienie procesów back office? 

Chociaż firmy koncentrują się przede wszystkim na sprzedaży i pozyskiwaniu nowych klientów, nie mogą jednocześnie pomijać problematyki związanej z wewnętrznym zarządzaniem procesami. Trzeba zdawać sobie sprawę, że prawidłowa obsługa procesów back office jest istotna nie tylko ze względu na realny wpływ na to, jak klienci oceniają konkretną markę. To także źródło ważnych i wiarygodnych informacji o tym, czemu klienci, mimo początkowych deklaracji co do chęci skorzystania z usługi lub produktu, ostatecznie z niego rezygnują. 

 

  • Same procesy back office w sprzedaży są dla klientów praktycznie niedostrzegalne, ale w dużej mierze przyczyniają się do sukcesu przy sprzedaży.
  • Back office stwarza możliwości odnośnie oszczędności i optymalizacji czasu pracy pracowników w pionie sprzedaży, czy dostarczenia usługi. 
  • Zgromadzone przez ten dział dane pozwalają też na podnoszenie kompetencji zespołu sprzedażowego. Analizy pozwalają określić, które aspekty w procesie szkolenia sprzedawców należy poprawić, a które wymagają całkowitego odświeżenia. 
  • Wsparcie może odnosić się do naprawdę wielu różnych dziedzin jak np.: obsługa księgowa, wsparcie IT, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Jakie obowiązki back office może przejąć cyfrowy pracownik?

Wiele obszarów i procesów wewnątrz firmowych może zostać zrobotyzowanych. Automatyzacja dotyczy przede wszystkim tych procesów, które są czasochłonne, powtarzalne, odnoszą się do porównywania, wyszukiwania i analizy danych. 

Cyfrowy pracownik sprawnie przejmie te obowiązki gwarantując przy tym większą efektywność analizy danych i pracę 24/h.Pracownicy tymczasem wreszcie będą mogli w pełni skupić na ważnych, kreatywnych zadaniach. W ten sposób będą pracować wydajniej, nie tracąc czasu na typową, robotyczną pracę.

Dowiedz się więcej czytając nasze wpisy oraz informacje medialne związane Robotic Process Automation!

Śledź najnowsze informacje na naszym Facebooku!