Robotic process automation Polska – dowiedz się jak robotyzacja może usprawnić funkcjonowanie firmy. Czym jest RPA i na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu? Gdzie zastosować technologię RPA? Dlaczego robot nie powinien kojarzyć się już tylko z procesem produkcji, ale także z obsługą biurową? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące robotyzacji procesów znajdziesz w tym wpisie!

07

Za sprawą RPA procesy stają się bardziej dokładne, a prawdopodobieństwo ludzkiego błędu zostaje zniwelowane – nie budzi wątpliwości, że prawidłowo zaprogramowane roboty nie popełniają błędów. Wydajność i efektywność wzrasta, ponieważ cykl transakcji zostaje w istotny sposób skrócony – roboty pracują przez 24 godziny na dobę bez konieczności przerw. Zyska też analityka biznesowa, która zostanie oparta na solidniejszych informacjach—  technologie RPA spowodują, że dane pochodzące z różnych źródeł będą gromadzone w jednej platformie analitycznej, co pozwali na monitorowanie procesów biznesowych i podejmowanie decyzji usprawniających ich działanie.

Wzrasta liczba polskich przedsiębiorstw, które interesują i wdrażają koncepcję tzw. robotyzacji procesów biznesowych. Procesy, które najlepiej pasują do automatyzacji, to takie, które:

 

  • są powtarzalne i opierają się na regułach,
  • są czasochłonne,
  • odnoszą się do porównywania danych,
  • są włączone w przepływ pracy i korzystają z wielu aplikacji.

 

Robotic proces automation (RPA) może znaleźć zastosowanie do różnych działań, które posiadają wskazane powyżej cechy, w tym do obsługi back-office i operacji informatycznych. Jego wdrożenie pozwala pracownikom skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach — tych, które wymagają oceny, podejmowania decyzji i interakcji z klientami. 

Robotic Process Automation Polska. Zdefiniuj problem, następnie testuj!

Wskazanym jest wdrożenie RPA na mniejszą skalę, np. od pojedynczego procesu. Sprawniej jest wtedy dostosować rozwiązanie do pracy w danym przedsiębiorstwie w długoterminowej perspektywie. Warto mieć na uwadze, by zdefiniować stosowne punkty kontrolne celem pomiaru szans sukcesu dla początkowej implementacji RPA i sprawdzić poprawność co do założeń dotyczących oszczędności czasu i dokładności danych. Tego rodzaju pilotażowe dane przygotują wytyczne do planu wprowadzenia RPA na większą skalę.

Gdzie mogę zastosować robotyzację?

Automatyzacja RPA może tak naprawdę objąć prawie każdy dział w strukturze organizacji. RPA jest instrumentem nie tylko dla dużych firm. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) może odnieść z nich istotne korzyści. Za sprawą wdrożenia automatyzacji RPA małe i średnie firmy są w stanie zwiększyć produktywność i usprawnić działania biznesowe. Dzięki temu firmy z tego sektora mogą zrównać swoje szanse z globalnymi przedsiębiorstwami i w znaczący sposób poprawić swoją konkurencyjność. W firmach należących do sektora MŚP z reguły nie ma ani zespołów IT, ani też środków na opłacenie doradców z zewnątrz i specjalistów od konsultingu. Udane wdrożenie RPA oznacza po stronie firmy dbałość o przydzielenie pracownikom zaangażowanym w proces wdrożenia automatyzacji właściwych ról. 

Jak przygotować firmę do wdrożenia?

Należy zwrócić uwagę, aby w zespole nie zabrakło:

  • sponsora

Sponsorzy RPA są osobami, które promują wizję RPA w strukturze organizacji i zagwarantują spokojny proces wdrażania. Ich zadaniem jest też skuteczne komunikowanie się w kwestii nadchodzących zmian z resztą organizacji. Tego rodzaju komunikat jest niezbędny w celu zwalczania ewentualnych zakłóceń i przyswojenia indywidualnych obowiązków.

  • kontrolera procesów

Osoba pełniąca funkcję kontrolera powinna orientować się w zakresie działania procesów biznesowych i przepływu pracy, a także znać dany produkt RPA. Dodatkowo, powinna zaznajomić się z funkcjami monitorowania, audytu i z możliwościami raportowania w oprogramowaniu RPA.

  • analityka biznesowego

Analityk biznesowy RPA to osoba, która występuje z pozycji specjalisty w sprawach dotyczących procesów operacyjnych firmy. Jednym z istotniejszych zadań analityka pozostaje pomoc dla dewelopera w obszarze przekształcenia działalności firmy w zautomatyzowane przepływy pracy przy użyciu oprogramowania RPA. 

  • dewelopera

Deweloper RPA jest z kolei ekspertem w kwestii oprogramowania RPA. Ponosi odpowiedzialność za przełożenie działalności biznesowej na przepływy pracy, automatyzację i zarządzanie fazami projektowania oraz testowania. Wskazane jest, aby posiadał elementarną wiedzę odnośnie procesów biznesowych, z którymi będzie miał do czynienia.

Dowiedz się więcej czytając nasze wpisy oraz informacje medialne związane Robotic Process Automation!