Automatyzacja procesów biznesowych i hiperautomatyzacja w ostatnich latach stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym w przedsiębiorstwach. W przestrzeni publicznej nie brakuje znakomitych studium przypadków obrazujących dużą skalę korzyści, które zostały osiągnięte przy wykorzystaniu tej innowacyjnej, względem tradycyjnych systemów IT, metody automatyzacji. Niemniej jednak w naszej codziennej pracy coraz częściej w rozmowach z partnerami spotykamy się również z tymi  porzuconymi, nieudanymi próbami wdrożenia robotyzacji RPA. Dzisiejszym wpisem chcielibyśmy rozpocząć prezentację katalogu typowych błędów, które mogą się przyczynić do upadku nawet najbardziej uzasadnionych projektów automatyzacji procesów back office.

#1  Automatyzacja procesów biznesowych – Zagrożenie czy ułatwienie?!

Automatyzacje od zawsze pomagają ludziom, tak jest i tym razem!

Po pierwsze, wdrożenie nowej technologii jest to zmiana dla organizacji, i tak jak każda zmiana będzie wzbudzać obawy i niechęć pracowników. Rolą kierownika projektu, jest przekazanie  klarownej informacji  czym jest Robot, jakie korzyści powinien przynieść oraz w jakim celu organizacja wdraża nowe rozwiązanie. Jedynie rozbrojenie „bomby” związanej z licznymi obawami, umożliwi pozytywne zaangażowanie się zespołu we wdrożenie i końcowy sukces projektu automatyzacji procesów biurowych. Niestety praktyka pokazuje, że jest to jeden z najczęściej pomijanych elementów implementacji RPA, który w efekcie doprowadza do  wzmocnienia niechęci uczestników projektu.

Znamy przypadki organizacji, w których osoby odpowiedzialne za przekazanie informacji o procesie do zespołu wdrożeniowego (wewnętrznego lub zewnętrznego) celowo lub podświadomie  przekazywały niepełne lub wadliwe informacje skutkujące opóźnieniem prac. Wspomniane obawy zazwyczaj związane są z licznymi mitami dotyczącymi skutków wdrożenia robotyzacji RPA. Pracownicy zamiast dostrzegać usprawnienie własnej pracy oraz wzrost efektywności związanej z transferem umiejętności z zadań powtarzalnych i monotonnych na te wymagające zaangażowania ich wiedzy eksperckiej, skupiają się na poczuciu zagrożenia dla własnego zatrudnienia. W praktyce robotyzacja RPA nie jest jednoznaczna z utratą zatrudnienia i redukcją etatów w przedsiębiorstwie.

Żyjemy w nieustająco dynamicznie rozwijającym się otoczeniu biznesowym, co wymusza na organizacjach coraz szybszy przepływ informacji oraz procesów. A w połączeniu z rosnącym kosztem zatrudniania także bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez organizację zasobów, w szczególności tych najbardziej wartościowych, jak wiedza pracowników. Jedyną drogą, aby efektywnie wykorzystywać wspomniane zasoby jest ich odciążenie od szeregu czynności możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem mniej kosztownych metod. Jednym z narzędzi, które to umożliwia jest właśnie Robotyzacja RPA.

Na kolejny wpis o błędach najczęściej popełnianych przy realizacji projektów Robotyzacji i Hiperautomatyzacji zapraszam już za 2 tygodnie.

Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie m.wilczynski@pirxon.com, chętnie porozmawiam na temat Hiperautomatyzacji i Robotyzacji.