Rewolucja technologiczna wpływa na funkcjonowanie współczesnych firm. Dążenie do zrobotyzowania lub zautomatyzowania wielu czynności występuje w różnych organizacjach biznesowych, stawiając nowe wyzwania przed kadrą zarządzającą. O ile robotyzacja produkcji nie jest już zjawiskiem i pojęciem obcym, o tyle automatyzacja procesów biznesowych stawia swoje pierwsze kroki w polskiej gospodarce.

Robotyzacja procesów RPA – Inwestycje w nowe technologie dają konkretne korzyści. Nie tylko zwiększają wydajność produkcji, ale też umożliwiają redukcję kosztów i uzyskanie większej ilości wartościowych informacji. RPA jest dość młodym, ale szybko rozwijającym się obszarem IT skupiającym się na automatyzacji procesów. Automatyzacja niesie jednocześnie korzyści polegające na znacznej redukcji kosztów oraz przyśpieszeniu realizacji zadań. Programy RPA są obecne w warstwie interfejsu użytkownika i zastępują ludzkiego operatora w czynnościach, które polegają na odczytywaniu, wprowadzaniu oraz przetwarzaniu danych. Robot (program) działa autonomicznie w oparciu o opracowane reguły przebiegu procesu.

Robotyzacja produkcji, a robotyzacja procesu.

Robotyzacja procesu produkcji ma korzystny wpływ na stan gospodarki, ponieważ wydajność firm zrobotyzowanych podnosi się, a co za tym idzie, rosną i same zyski. Automatyzacja często powtarzanych czynności, dotycząca nie tylko infrastruktury, ale również firmowych aplikacji, umożliwia poprawę elastyczności firm przy utrzymaniu ekonomicznej efektywności. Jedną z metod usprawnienia IT jest automatyzacja często powtarzanych czynności. Klasyczny model działania IT, który przewidywał identyfikację potrzeb biznesu, wybór i dostosowanie rozwiązań, czy zakup niezbędnej infrastruktury nie sprawdza się w obecnych warunkach rynkowej konkurencji i potrzeb związanych z rozwojem organizacji.

Czym jest Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (RPA) jest elementem inteligentnej automatyzacji procesów (IPA – intelligent process automation). Oznacza korzystanie z robotów opartych na układach logicznych, realizujące zaprogramowane czynności, korzystające przy tym z usystematyzowanych danych. Za sprawą RPA poprawa wydajności znalazła się na nowym poziomie, a zmiana wykonywanych dotąd prac pozwoliła pracownikom na podjęcie działań o wyższej wartości. Boty, które przeprowadzają określone procesy, mogą niezależnie od siebie zajmować się funkcjami przynależnymi do tej pory człowiekowi. Mogą poruszać się w kompetencjach takich jak chociażby: interpretacja, podejmowanie decyzji, działanie i uczenie się.

Jakie korzyści płyną z robotyzacji procesów w firmie?

Robotyzacja procesów stanowi nowe i złożone zagadnienie. Korzystnym rozwiązaniem przy jej zastosowaniu jest odpowiedni wybór priorytetów – co zautomatyzować i w jakiej kolejności? Nic więc dziwnego, że dla wybranych do automatyzacji czynności procesowych prowadzona jest pogłębiona analiza. Badane są wszelkie warianty procesu, przyczyny pojawienia się sytuacji nietypowych, czy najczęstsze błędy.

  • Robotyzacja procesów RPA przynosi korzyści w postaci odciążenia pracowników z monotonnych i powtarzalnych zadań. Otwiera także możliwości zaangażowania ich w nowe procesy.
  • Dzięki temu przedsiębiorstwa działają szybciej i efektywniej. Mogą także osiągać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach.
  • Robotyzacja procesów RPA przeprowadzi czynności pracownika w firmie w sposób szybszy i bezbłędny.
  • 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Bez nadzoru czy kontroli. Robot po prostu pracuje.
  • Procesy wykonywane przez robota są przeprowadzone bezbłędnie i szybciej niż przez człowieka.
  • Kontrolowanie zadań wykonywanych przez robota jest prosta i odbywa się na podstawie uschematyzowanego procesu.
  • Robotyzacja procesów RPA może odegrać ważną rolę również w każdym obszarze działu podatkowego, w którym w dalszym ciągu są podejmowane ręczne i czasochłonne procesy. Robot może pracować nawet jeśli dział podatkowy wprowadził już rozwiązania technologiczne z przeznaczeniem do sprawozdawczości podatkowej i zapewnieniu zgodności z przepisami.
  • Technologia RPA jest łatwa do wdrożenia i kompatybilna ze wszystkimi systemami i procesami finansowymi.

Dowiedz się więcej czytając nasze wpisy oraz informacje medialne związane z Robotyzacją procesów!

Śledź najnowsze informacje na naszym Facebooku!