Twój ekspert

ds. windykacji

kontroli należności

kredytu kupieckiego

SmartReactor – program do inteligentnej automatyzacji windykacji i kompleksowej obsługi należności, który odpowiada na braki funkcjonalne najpopularniejszych systemów FK i ERP. System jest platformą codziennej pracy dla osób zajmujących się windykacją lub biorących udział w procesach odzyskiwania należności. Umożliwia tworzenie różnych scenariuszy windykacyjnych, od prostych po bardzo zaawansowane. Non stop monitoruje salda i rozrachunki z Klientami, aktualizuje je, a następnie tworzy lub usuwa zadania windykacyjne dla siebie oraz Pracowników firmy. Umożliwia odzyskiwanie należności zgodnie z przyjętymi klasami klientów i politykami kredytowymi firmy, monitorując ich skuteczność i raportując wnioski użytkownikom systemu. SmartReactor poprawia przepływ należności w firmie (cashflow).

SmartReactor to kompleksowe zarządzanie należnościami, obsługuje m.in.: scoring, monitoring, windykację wewnętrzną, windykację zewnętrzną, postępowanie sądowe, postępowanie komornicze, sprzedaż należności.

SmartReactor – windykacja i odzyskiwanie należności – najważniejsze funkcje systemu:

  • CRM windykacyjny
  • Workflow windykacyjny
  • Inteligentna automatyzacja
  • Scoring klientów

SmartReactor to pełna integracja z systemami wspierającymi odzyskiwanie należności: SAP, Comarch, Asseco, Symfonia,  Navision, Softlab, MS Dynamics, Wapro, Teta, Enova, BIG (KRD, INFOMONITOR, ERIF), GUS, CEIDG, firmy ubezpieczeniowe, wywiadownie gospodarcze, firmy faktoringowe, Bibby, Bisnode, EulerHermes, KUKE, Envelo, Coface, Allianz, Atraidus i wiele innych.

Wszystkie dane o należnościach
w jednym miejscu

SmartReactor pobiera dane z programów finansowo-księgowych, do zarządzania magazynem, systemów ERP, CRM, itp.
i gromadzi je w jednym miejscu

Wysoka efektywność pracy
rozproszonego zespołu

SmartReactor gromadzi i synchronizuje wszelkie informacje i zadania rozproszone między różnymi osobami zaangażowanymi w zarządzanie należnościami w firmie i
poza nią

Zarządzanie należnościami
z poziomu dziennego

Automatyzacja i centralizacja wszelkich niezbędnych danych umożliwia codzienne, bieżące śledzenie sytuacji i szybką reakcję w przypadku zmiany

Chcesz poprawić płynność finansową?

Co zyskasz dzięki SmartReactor?

  • POPRAWA cash flow (płynności finansowej)– średnio już w 30 dni
  • SKRÓCENIE rotacji należności nawet o 20% w pierwszym roku po wdrożeniu
  • MNIEJ przeterminowanych należności, więcej kapitału pracującego
  • OCHRONA przed destabilizacją przepływów finansowych w okresie spowolnienia gospodarczego
  • MNIEJSZE nawet o 30% koszty obsługi należności (jawne i ukryte)
  • SCORING i przydzielenie klasy ryzyka na podstawie danych i wskaźników z różnych źródeł

Uporządkuj swoją politykę należnościową

Automatyzacja procesów obsługi należności: systemy monitoringu i windykacji wykorzystują elementy AI do inteligentnego zarządzania obsługą każdej grupy klientów

Kontrola realizacji polityki należnościowej: system monitoruje pracę zespołu windykacyjnego i wymusza realizację przyjętych schematów obsługi

Dostosowanie i optymalizacja schematów monitoringowo – windykacyjnych: system pozwala na elastyczne dostosowanie schematów obsługi należności do profilu działalności firmy, struktury kontrahentów oraz powiązanych procesów

Lepsza efektywność pracy zespołu windykacyjnego: system pełni rolę asystenta i automatycznie organizuje pracę każdego pracownika z osobna jak i całego zespołu – układa harmonogram zadań, zbiera dane o wykonaniu, synchronizuje wymianę informacji o sprawach

Szybka i skuteczna reakcja na zmiany zdolności płatniczych klienta:
system stale monitoruje różne parametry współpracy z kontrahentami (np. częstotliwość i sezonowość zakupów, wolumen obrotu, wykorzystanie kredytu kupieckiego, moralność płatnicza, scoring, bilanse i wskaźniki analizy finansowej) i wspiera podejmowanie decyzji o zablokowaniu dostaw, zmianie warunków kredytu kupieckiego lub schematu ściągania należności

Skomponuj swój SmartReactor

SmartReactor jest programem modułowym, dzięki czemu umożliwia płynną obsługę różnych obszarów zarządzania należnościami i można dopasować go do potrzeb konkretnej firmy. Jest dostępny w formule on-premises, również jako SaaS. Oprócz licencji dla poszczególnych użytkowników można dokupić także dostęp do danych dla osób zaangażowanych w proces (dostęp bez prawa logowania).

Dzięki SmartReactor uporządkujesz i usystematyzujesz swoją politykę należnościową, nie tylko pogrupujesz klientów zgodnie z ich zdolnością płatniczą, ale także zaplanujesz odpowiednie ścieżki postepowania dla każdej z grup.


Moduł planowania procesów

Moduł klasyfikacji klientów i procesów

Moduł szablonów dokumentów

Moduł tłumaczeń
Duże możliwości obsługi komunikacji i wymiany informacji między poszczególnymi członkami zespołu w SmartReactor powodują, że zespół pracuje sprawniej poświęcając mniej czasu na działania administracyjne.


Program Podstawowy

Moduł korespondencji seryjnej

Moduł wysyłania wiadomości SMS


Moduł WebMail

Moduł operacji grupowych
Kontrola należności jeszcze przed terminem płatności i minimalizacja ryzyka związanego z ich przekroczeniem; automatyzacja i organizowanie działań związanych z obsługą przeterminowanych należności zgodnie z inteligentnymi schematami, możliwość pracę nawet w rozproszonych zespołach windykacyjnych.


Moduł powiadomień o płatnościach

Moduł harmonogramów i promes (cashflow)

Moduł obsługi zewnętrznej

Integracja z EPU

Baza komorników i sądów

Scoring, łatwa wstępna ocena ryzyka kredytowego potencjalnego klienta, minimalizacja ryzyka kredytowania niewypłacalnych klientów. Dostęp do bieżących danych różnego rodzaju w jednym miejscu pomaga decydować o zmianach w polityce finansowo-sprzedażowej wobec kontrahentów.


Moduł zarządzania ryzykiem i analizy finansowej

Moduł ubezpieczeń należności

Moduł lojalnościowy (premii)

Moduł analityczny

Moduł integracji BIG
Zoptymalizuj swoje należności

Model współpracy

Analiza przedwdrożeniowa:
rozmawiamy o Twoich potrzebach

Doradzamy dobór modułów niezbędnych do
realizacji zadań istotnych z Twego punktu
widzenia

Definiujemy ścieżki postępowania w polityce zarządzania należnościami – możesz zdecydować się na predefiniowane w systemie ścieżki postępowania z klientami lub wybrać przygotowanie ścieżek dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb

Integrujemy nasze rozwiązanie z istniejącymi systemami – zaawansowana technologia aplikacji SmartReactor jest elastyczna, dzięki czemu proces jest nieskomplikowany

Opieka serwisowa – w trakcie współpracy
otaczamy Cię wsparciem technicznym i wykonujemy niezbędne prace serwisowe

Obszary zarządzania należnościami
wspierane przez SmartReactor

Procesy monitoringu i windykacji należności dostosowane do Twojej polityki

Kompleksowa, zintegrowana baza wszystkich informacji o zarządzaniu należnościami

Automatyczne planowanie i organizacja pracy wg ustalonych schematów

Szerokie możliwości tworzenia dokumentacji w procesie zarządzania należnościami

Krótki czas uruchomienia w pełni funkcjonującej aplikacji

Najlepsze opracowane praktyki zebrane w jednym miejscu i gotowe do wdrożenia

Łatwa integracja i współpraca z istniejącymi systemami finansowo – księgowymi, ERP, CRM, innymi

Wsparcie procesów decyzyjnych dzięki rozbudowanej analityce

Skontaktuj się z nami

Nowe pole

PIRXON S.A.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
GPNT, Budynek B, 4 piętro
tel.: +48 58 320 57 34
fax.: +48 58 742 17 18
email: biuro@pirxon.com
NIP: 957-09-94-350
REGON: 220595000
KRS: 0000756045

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT © 2020 PIRXON