Po raz kolejny – drugi raz z rzędu – zostaliśmy nagrodzeni prestiżowym tytułem Gazela Biznesu 2020. To świadectwo, że w ostatnich trzech latach odnotowaliśmy wzrost wyników finansowych, nie odnotowaliśmy straty. To potwierdzenie, że nasza działalność przynosi zamierzone efekty i pozwala – mimo obecnego trudnego czasu – dość pozytywnie patrzeć w przyszłość.

Gazele Biznesu to zestawienie najlepiej rozwijających się małych i średnich firm. Kryteria rankingu uzgadniane są przez specjalistyczne dzienniki ekonomiczne, w Polsce ranking sporządza dziennik Puls Biznesu nieprzerwanie od 2000 roku.Tytuł Gazeli Biznesu nadany przez Puls Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Przynależność do tego grona jest dla nas zarówno sukcesem, jak i i motywacją do dalszego rozwoju. Mijający rok 2020, mimo że trudny, dał nam obfitość innych nagród, w większości uznających naszą innowacyjność. Gazela Biznesu nie dotyczy innowacyjności bezpośrednio, jednak to dzięki niej nasza kondycja finansowa jest na tyle dobra, że przyniosła nam tytuł Gazeli, i to po raz drugi z rzędu.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom i Partnerom. To dzięki Waszemu zaufaniu udaje nam się osiągać dobre wyniki finansowe.
Dziękujemy też całemu zespołowi PIRXON SA. To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu udaje nam się oferować innowacyjne produkty, które cieszą się uznaniem Klientów i pozwalają zarabiać.O tytuł Gazeli Biznesu 2020 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2017 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
  • w roku bazowym 2017 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2017-2019 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2017-2019 ani razu nie odnotowała straty,
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).